Esenyurt’taki Fi Tower sitesinde Arapça vekalet krizi devam ediyor: Arapça vekalete onay çıktı!

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan Fi Tower isimli sitede, site sakinleri ile yönetim arasında uzun zamandır sorun yaşanıyor. İddiaya göre 2022 yılında mevcut site yönetimi sahte ve Arapça vekaletnamelerle yönetimi ele aldı.

Site sakinleri bu durumu yargıya taşıdı. Vekaletnamelerin, kanunlara göre yalnızca Türkçe olarak hazırlanması gerektiği site sakinleri tarafından dava dilekçesinde dile getirilirken Büyükçekmece 1. Sulh hukuk Mahkemesi davanın reddine karar verdi. Cumhuriyet gerekçeli karara ulaştı.

Mahkemenin verdiği gerekçeli kararda, “Tüm deliller toplanıp dosya bilirkişiye tevdi edilmiş detaylı rapor alınmıştır. Bilirkişi raporunda da görüldüğü üzere; davacının a5 blok içinblok yöneticisi-blok temsilcisi olarak seçildiği, halbuki blok için aslında karar nisabının mevcut olmadığı, blok yöneticisi seçilmesi nedeniyle 21 Nisan .2022 tarihli blok kat malikleri kurul kararının iptalini talep edemeyecektir.

Yine A1 Blok, A4 Blok, A6 Blok, A8 Blok, A9, A10, bloklarda karar nisabının mevcut olduğu usule aykırı yön bulunmadığından iptali gerekmediği gibi davacının bu bloklarda kat maliki olmadığı, yine bunun dışında kalan diğer bloklarda ise blok temsilci seçimi karar nisabının olmadığı, bazılarında toplantı yeter sayısının sağlanmadığı görülse de davacı bu bloklarda kat maliki olmadığından blok yönetici seçimlerinin iptalini talep etmekte hukuki yararı bulunmadığı sonucuna varılmıştır” ifadelerine yer verildi.

İPTALE SEBEP OLMAYACAĞI

Arapça vekaletlere ilişkin verilen gerekçeli kararda ise şu ifadelere yer verildi: “Davacının 21 Mayıs 2022 tarihli Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’na (TYTK) katılmadığı, toplantıda vekaleten temsil sınırlamasına uyulmadığına dair iddia yönünden yapılan sayımda raporda belirlendiği üzere sıırın aşılmadığı, sahte vekaletnameler kullanıldığı iddiası yönünden bunun için süren soruşturma ve ceza yargılamasının devam ettiği, hukuk mahkemesinde bunun incelenmesinin mümkün olmadığı ceza yargılamasının konusu olduğu, yönetim planının 7/f bendine göre ‘Vekil temsil yetkisini yazılı bir belge ile kanıtlamak zorundadır’ maddesi bulunduğu, görüldüğü üzere vekaletnamenin Türkçe yazılı olma şartı bulunmadığı, başka dilde yazılı olmasının vekaletnamenin sıhhatine etki etmeyeceği,

Türkçe bilmeyen kişinin yöneticisi seçilmiş olmasının ise; yönetim planında blok temsilcisi olunması için kat maliki olma haricinde vatandaşlık sınırlaması yapılmadığı, yine 19. Madde Site Yönetim Kurulu üyelerinin Türk vatandaşı olma şartı bulunmadığı görülmekle bunların da iptal sebebi olamayacağı kanaatine varılmıştır

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x